Aanmelden nieuwe klanten

Maak gebruik van de digitale dienstverlening van VECOZO en meldt u aan als Zorgaanbieder, Softwarepartij of Tussenpartij Administratief.

Waarom aanmelden?

  • Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling
  • Administratieve lastenverlichting
  • Gemakkelijk en snel declareren
  • Gebruik van ons digitale Zorginkoopportaal

Zorgaanbieder

Om uw onderneming aan te melden bij VECOZO hebben wij onderstaande informatie nodig:

  • E-mailadres van de aanvrager
  • Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer) van uw onderneming
  • AGB-code van de onderneming
  • Gegevens van de contactpersoon als vermeld op geldig legitimatiebewijs
  • Gegevens van de tekenbevoegde als vermeld op geldig legitimatiebewijs

Het is belangrijk dat al deze gegevens up-to-date zijn. Twijfelt u of deze gegevens nog actueel zijn? Check dit tijdig! Aanpassingen kosten tijd.

Aanmeldformulier voor zorgaanbieders Zvw-Wlz

Aanmeldformulier voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

Softwarepartij

Via VECOZO wisselen zorgaanbieders met, onder andere, zorgverzekeraars en gemeenten op een veilige manier persoonsgegevens uit. Zorgaanbieders maken hierbij in veel gevallen gebruik van een softwarepartij die een koppeling maakt met VECOZO. VECOZO sluit een overeenkomst af met deze softwarepartijen. De voorwaarden waar zij aan moeten voldoen, zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op de afspraken die VECOZO met opdrachtgevers heeft gemaakt. Er is een onderscheid tussen ‘Softwareleveranciers’ en ‘Tussenpartijen Software’.

Wil u zich aanmelden als Softwareleverancier of Tussenpartij Software en gebruik maken van de VECOZO-omgeving, dan verzoeken wij u het volgende aanmeldformulier te gebruiken:

Aanmeldformulier Softwareleverancier of Tussenpartij Software

Tussenpartij Administratief

Tussenpartijen Administratief, ook wel Servicebureaus genoemd, leveren diensten en/of producten aan zorgaanbieders. In het algemeen geldt dat een Tussenpartij Administratief zelf niet direct inhoudelijke zorg levert. Een dergelijke tussenpartij is op administratief gebied faciliterend aan de zorgaanbieder en neemt taken ten aanzien van declaraties, en/of gegevensuitwisseling over op grond van een verwerkersovereenkomst of akte van cessie in het geval van factoring.

Wil u zich aanmelden als Tussenpartij Administratief (Servicebureau) en gebruik maken van de VECOZO-omgeving, dan verzoeken wij u het volgende aanmeldformulier te gebruiken:

Aanmeldformulier Tussenpartij Administratief

Veelgestelde vragen

Meer vragen