Keten bewaart vanaf januari 2019 berichten iWmo en iJw 60 dagen

fysio_3262.jpg

Per 1 januari 2019 wijzigen twee zaken rond iWmo- en iJw-berichten.

Bewaartermijn iWmo- en iJw berichten wordt verkort van 90 naar 60 dagen

De iWmo- en iJw-berichten worden per 1 januari 2019 in de keten nog maar 60 dagen bewaard. Deze wijziging hangt samen met de AVG. De registers voor verwerking van Wmo en Jeugdwet worden naar aanleiding hiervan gewijzigd.

Nieuwe registers van verwerking

Bekijk hier de nieuwe registers van verwerking voor Wmo en Jeugdwet met daarin de aangepaste bewaartermijn:

Link naar Register van verwerking voor Wmo

 

Link naar Register van verwerking voor Jeugdwet

 

AVG

De bewaartermijn is teruggebracht van 90 naar 60 dagen in lijn met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan. In navolging van het advies van de Informatiebeveiligingsdienst van gemeenten (IBD) is besloten om de bewaartermijn zo kort mogelijk te houden. Er is gekeken naar de tijd waarbinnen gemeenten en aanbieders al verzonden berichten willen laten herzenden. Dit gebeurt meestal binnen 60 dagen.

Het is vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk om Jw 321 en/of Jw322 berichten te verzenden

Als deze berichten na deze datum toch worden verzonden, ontvangt de verzendende partij een afwijzing. Voor de gegevensuitwisseling dienen de Jw 303 en Jw 304 gebruikt worden.

Tot 31 december 2018 is het nog wel mogelijk om tot afronding te komen van de gegevensuitwisseling tussen de Jw 321 en Jw 322.

Heeft u hier vragen over? Zorgaanbieders kunnen contact openmen et de afdeling Support van VECOZO: support@vecozo.nl. Neem als gemeente contact op met de servicedesk voor gemeenten van Stichting Inlichtingenbureau via 0800 - 222 11 22.

Terug naar overzicht