VNG Berichtenapp wordt vanaf 1 mei 2019 overgenomen door ZilliZ

gezinshuis_1275.jpg

Per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de VNG Berichtenapp over. Gebruikers betalen vanaf 1 mei een maandelijks tarief van 7,50 (excl. btw) euro voor het gebruik van de app.

Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op het berichtenverkeer iWmo en/of iJw (jeugdwet) met gemeenten en hun facturen en declaraties geautomatiseerd en digitaal aanleveren. Meer dan 3.000 zorgaanbieders maken inmiddels gebruik van de app.

Daarom is het noodzakelijk dat de app behouden blijft en wordt doorontwikkeld. Voor de VNG is dit geen primaire taak en de organisatie is er ook niet op ingericht. Om de continuïteit van de app te borgen en de kosten voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor overname door een marktpartij: ZilliZ, die daar wel op ingericht is.

Voor meer informatie lees artikel VNG Berichtenapp overgenomen door ZilliZ: wat verandert er?

Terug naar overzicht